top of page

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ανοσολογία: Βασικές αρχές και Κλινικές Εφαρμογές» για  το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σε συνέχεια της από 11ης συνεδρίας /30-5-2023 απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (για την ίδρυση του ΠΜΣ)  και σε αναμονή εκδόσεως του ΦΕΚ, προκηρύσσεται το ΠΜΣ Ανοσολογία: Βασικές Αρχές και Κλινικές Εφαρμογές. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  (M.Sc.) στην «Ανοσολογία: Βασικές Αρχές και Κλινικές Εφαρμογές, (Immunology: Basic Principles and Clinical Applications)» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Στο ΠΜΣ για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,  Βιολογίας, Χημείας  της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1.000,00€/εξάμηνο.

Η επιλογή ένταξης στο  ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

2.Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.

3.Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

4.Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

5.Προσωπική συνέντευξη.

6.Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Σύμφωνα με το υπό έκδοση ΦΕΚ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους υποψηφίους  να υποβάλλουν είναι τα ακόλουθα: 

 • Αίτηση υποψηφίου (διατίθεται επίσης και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου:
  https://school.med.uoa.gr/)

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν 4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους μόλις το παραλάβουν.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

 • Βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 αγγλικής γλώσσας

 • Τρεις συστατικές επιστολές

 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ( εάν υπάρχουν)

 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η ΣΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.immunology-postgrad-medical-uoa.com/

 

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 στην διεύθυνση mail: immunology.uoa@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7462592              Email: immunology.uoa@gmail.com

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Κλειώ Μαυραγάνη

Καθηγήτρια Φυσιολογίας - Κλινικής Φυσιολογίας

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
bottom of page